Home / Asigurarea calității cursurilor

 

Unul dintre scopurile asociației SPHERES este de a oferi cursuri și seminarii de înaltă calitate (standarde și practici utilizate de universitățile de prestigiu din lume) atât specialiștilor cât și publicului larg. Calitatea cursurilor este asigurată atât de calitatea profesională indubitabilă a lectorilor care concep cursurile, cât și de procesul sistematizat, de asigurare a calității și adecvării conținutului.

Lectorii sunt specialiști români sau străini, cu pregătire în domeniu și experimentați în activitatea de predare și practică profesională. Procesul de selecție și invitare a lectorilor este extrem de riguros, în care elementul cel mai important este expertiza dovedită în domeniu, pe baza criteriilor acceptate în comunitățile academice din întreaga lume: pregătire profesională ireproșabilă și documentată, rezultate academice sau de practică profesională documentate și experiență în predare. Lectorii sunt deținătorii drepturilor asupra conținutului de curs.

Calitatea cursurilor este asigurată în cadrul unui proces de evaluare a calității conținutului și formei de prezentare, coordonat de directorul științific astfel:

  • Lectorul propune conținutul cursului.

  • Directorul științific coordonează implicarea SPHERES și colaborează cu lectorul în dezvoltarea conținutului la standardele de calitate cerute. Acesta este un proces de colaborare între lector și SPHERES, până în momentul în care toți cei implicați se asigură de calitatea necesară a conținutului și structurării cursului.

  • Odată finalizată faza de structurare și populare cu informații a cursului, SPHERES, prin primul referent, preia coordonarea procesului de adecvare a cursului pentru procesul de eLearning, asigurând, în colaborare cu lectorul, calitatea și atributele necesare pentru un curs online de succes și care să includă cerințele specifice stilului online asincron.

  • La sfârșitul acestui proces, lansarea online a cursului este realizată după testarea prealabilă cu succes a implementării acestuia pe platforma online.

Astfel sunt asigurate premizele de calitate a conținutului și adecvare a prezentării informației care trebuie să fie specifică predării online asincrone.